Thiếu giấy xác nhận đã thi hành bản án do lỗi của Tòa án, làm cách nào để làm thủ tục xóa án tích đúng hạn ?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Thiếu giấy xác nhận đã thi hành bản án do lỗi của Tòa án, làm cách nào để làm thủ tục xóa án tích đúng hạn? Các anh chị ơi em đang làm thủ tục xóa án tích cho 1 anh phạm tội năm 16 tuổi và được hưởng …

Thiếu giấy xác nhận đã thi hành bản án do lỗi của Tòa án, làm cách nào để làm thủ tục xóa án tích đúng hạn ? Read More »