Tòa xử buộc phải mở và bán đất cho hàng xóm làm lối đi phải làm gì để hoãn thi hành khi đang kháng án?

Câu hỏi của khách hàng: Tòa xử buộc phải mở và bán đất cho hàng xóm làm lối đi phải làm gì để hoãn thi hành khi đang kháng án? Xin chào mọi người. Mình có vấn đề về đất đai, mong mọi người chỉ dẫn. Nhà mình có 1 khoảng đất, quê Tiền Giang. Mấy …

Tòa xử buộc phải mở và bán đất cho hàng xóm làm lối đi phải làm gì để hoãn thi hành khi đang kháng án? Read More »