Làm giả hồ sơ để chiếm đoạt đất

Câu hỏi của khách hàng: Làm giả hồ sơ để chiếm đoạt đất Ông tôi đã mất từ rất lâu, tới nay phải hơn 20 năm rồi. Mảnh đất và căn nhà hồi còn sống ông ở, khi ông mất do chú út quản lý và chăm sóc, bố tôi cùng các bác cũng không …

Làm giả hồ sơ để chiếm đoạt đất Read More »