Làm thế nào để tách thửa mảnh đất đã bán từ khi mẹ còn sống

Câu hỏi của khách hàng: Làm thế nào để tách thửa mảnh đất đã bán từ khi mẹ còn sống? Việc của em là như thế này: Nhà em có 2 anh em trai, bố em thì mất sớm còn mẹ em nuôi 2 anh em ăn học, trong thời gian ăn học thì mẹ em …

Làm thế nào để tách thửa mảnh đất đã bán từ khi mẹ còn sống Read More »