Làm vỡ đường ống nước cố ý không xử lý

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Làm vỡ đường ống nước cố ý không xử lý? Nhà bên cạnh tôi đang tiến hành sửa chữa và nâng cấp nền nhà, trong quá trình xây dựng họ do có mâu thuẫn với nhà tôi về diện tích ranh giới giữa hai nhà nên khi đào …

Làm vỡ đường ống nước cố ý không xử lý Read More »