Đơn tố cáo sử dụng lao động trẻ em

Đơn tố cáo sử dụng lao động trẻ em là văn bản của cá nhân gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật Lao động sử dụng trẻ em dưới 15 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám …

Đơn tố cáo sử dụng lao động trẻ em Read More »