Thủ tục, chi phí, thời gian làm sổ đỏ mất bao nhiêu

Thủ tục, chi phí, thời gian làm sổ đỏ mất bao nhiêu lâu? Mọi người cho em hỏi chút ạ: Nhà em có miếng đất gần 200 m2 chưa có sổ đỏ, là cái ao nhà em, không có có tranh chấp, lấp cái áo đấy và không làm sổ đỏ. Sau lấp nhưng không …

Thủ tục, chi phí, thời gian làm sổ đỏ mất bao nhiêu Read More »