Hành nghề yểm bùa, xem bói bị phạt thế nào?

Hành nghề yểm bùa, xem bói bị phạt thế nào? Làng tôi có vài ông đi tù về, không có công ăn việc làm gì cả, chả hiểu học được ở đâu mấy mánh khóe gạt người, suốt ngày bày chiếu bàn ra để bói toán vẽ bùa, không ít người cả tin đã bị …

Hành nghề yểm bùa, xem bói bị phạt thế nào? Read More »