Khái niệm Hợp đồng liên danh (liên doanh)

Khái niệm Hợp đồng liên danh (liên doanh) Hợp đồng liên doanh là thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên liên doanh trong việc thành lập doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam. Hợp đồng liên doanh điều chỉnh quan hệ giữa các bên liên doanh với nhau cũng như quan hệ giữa từng …

Khái niệm Hợp đồng liên danh (liên doanh) Read More »