Khiếu nại về điện năng và giá điện thì gửi tới cơ quan nào?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Khiếu nại về điện năng và giá điện thì gửi tới cơ quan nào? Tôi có thắc mắc liên quan tới việc áp giá điện tại khu vực tôi đang sống, việc áp dụng giá ở đây rất tùy tiện, cao hơn mức giá nhà nước rất nhiều, …

Khiếu nại về điện năng và giá điện thì gửi tới cơ quan nào? Read More »