Đơn xin thay đổi giờ làm việc

Đơn xin thay đổi giờ làm việc. Một số trường hợp sử dụng mẫu văn bản này là khi nhân viên hợp đồng trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân muốn thay đổi giờ làm việc của mình hoặc của công ty mình để phù hợp hơn với thực tiễn… Luật sư …

Đơn xin thay đổi giờ làm việc Read More »