Người cao tuổi là từ bao nhiêu tuổi?

Người cao tuổi là từ bao nhiêu tuổi? Quy định ở đâu, tính như thế nào? Trong quy định của các luật hiện nay em thấy có quy định về người cao tuổi được hưởng rất nhiều quyền lợi và các chế độ xã hội, nhưng lại không thấy có định nghĩa nào về người …

Người cao tuổi là từ bao nhiêu tuổi? Read More »