Luật sư Tư vấn Luật Lao động

Nghỉ việc không báo trước có lấy được lương đã làm việc hay không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Nghỉ việc không báo trước có lấy được lương đã làm việc hay không Em có làm ở một công ty được 2 tháng, nhưng công ty mới ứng trước 2 triệu đồng và đến tháng thứ 2 vẫn chưa có lương, em gọi cho phòng nhân sự không …

Nghỉ việc không báo trước có lấy được lương đã làm việc hay không Read More »

1900.0191