luật sư

Dịch vụ Tư vấn pháp luật qua điện thoại miễn phí

Điều gì xảy ra khi bạn gọi Tư vấn pháp luật qua điện thoại miễn phí theo đường dây nóng 1900.0191 Một chuyên viên pháp lý, luật sư sẽ trả lời cuộc gọi của bạn và hỏi bạn các câu hỏi để tìm hiểu loại trợ giúp pháp lý mà bạn cần. Lời tư vấn được đưa ra …

Dịch vụ Tư vấn pháp luật qua điện thoại miễn phí Read More »

Khái quát chung vai trò của luật sư trong vụ án hành chính

Khái quát chung vai trò của luật sư trong vụ án hành chính Trong quá trinh quản lý hành chính, các chủ thể quản lý nhà nước (cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước) thực hiện chức năng quản lý thông qua việc ban hành …

Khái quát chung vai trò của luật sư trong vụ án hành chính Read More »

1900.0191