Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính tính từ khi nào

Câu hỏi của khách hàng: Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính tính từ khi nào Cho em hỏiLuật tố tụng hành chính quy định là thời khởi kiện vụ án hành chính là 1 năm kể từ thời điểm nhận được QD hành chính.Em có vụ thân chủ nhận quyết định từ ngày …

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính tính từ khi nào Read More »