Mất bằng lái xe thì có cách nào giảm nhẹ hình phạt không?

Câu hỏi của khách hàng: Mất bằng lái xe thì có cách nào giảm nhẹ hình phạt không? Xe mình vừa mới bị Công an phường giữ, đồng thời mình bị mất bằng lái xe, mình báo nhưng họ không tin là mình bị mất, họ xét là giữ xe mình trong vòng 7 ngày …

Mất bằng lái xe thì có cách nào giảm nhẹ hình phạt không? Read More »