Mắt cận 1,5 điop nếu phải đi nghĩa vụ thì có được khiếu nại không

Câu hỏi của khách hàng: Mắt cận 1,5 điop nếu phải đi nghĩa vụ thì có được khiếu nại không Các bác cho em hỏi. Đợt khám NVQS vừa rồi. Em khám xong, mắt loại 3 (1.5 diop) Theo luật tại Điều 4 Thông tư 140/2015/TT–BQP 3c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những …

Mắt cận 1,5 điop nếu phải đi nghĩa vụ thì có được khiếu nại không Read More »