Mức độ xác định, tình trạng năng lực hành vi dân sự của cá nhân

Mức độ xác định, tình trạng năng lực hành vi dân sự của cá nhân Năng lực hành vi dân sự đầy đủ Điều 18 BLDS 2005 quy định: “ Người từ đủ mười tám tuổi trở lên là người thành niên. Người chưa đủ mười tám tuổi là người chưa thành niên”. Điều 19 …

Mức độ xác định, tình trạng năng lực hành vi dân sự của cá nhân Read More »