Mẫu Bản vẽ hoàn công

PHỤ LỤC 6: BẢN VẼ HOÀN CÔNG (Kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 ) BẢN VẼ HOÀN CÔNG Lập bản vẽ hoàn công: a) Trường hợp các kích thước, thông số thực tế thi công của đối tượng được vẽ hoàn công đúng với kích thước, thông số của …

Mẫu Bản vẽ hoàn công Read More »