Bản Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là văn bản của cơ quan cấp dưới gửi cơ quan cấp trên nhằm thực hiện công việc thông báo, trình bày về kết quả kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của tổ chức đó, cụ thể như sau: Mẫu bản Báo cáo kết quả kinh doanh Công ty …

Bản Báo cáo kết quả kinh doanh Read More »