Biên bản xác nhận khối lượng

Biên bản xác nhận khối lượng là văn bản của cá nhân, tổ chức sử dụng trong trường hợp xác nhận khối lượng sản phẩm, hàng hóa với cá nhân, tổ chức nào đó nhằm đính chính, xác minh tính chính xác về khối lượng sản phẩm, hàng hóa đó, cụ thể như sau: Mẫu Biên …

Biên bản xác nhận khối lượng Read More »