Mẫu Dấu của chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ hoàn công

PHỤ LỤC 5: MẪU DẤU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG (Kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 ) MẪU DẤU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG TÊN CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC UỶ QUYỀN CỦA …

Mẫu Dấu của chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ hoàn công Read More »