Mẫu Đơn đề nghị giải quyết khiếu nại đúng thời hạn

Đơn đề nghị giải quyết khiếu nại đúng thời hạn được sử dụng để yêu cầu cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải nhanh chóng đưa ra kết luận, xử lý đối với hồ sơ, vụ việc khiếu nại đã được yêu cầu hợp pháp trước đó. Đơn có thể …

Mẫu Đơn đề nghị giải quyết khiếu nại đúng thời hạn Read More »