Mẫu Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề trong xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 1: ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – …

Mẫu Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề trong xây dựng Read More »