Mẫu hợp đồng thuê bảo vệ công trình

Hợp đồng thuê bảo vệ công trình là dạng thỏa thuận giữa nhà thầu, chủ thầu hoặc ban quản lý dự án về việc thuê đơn vị bảo vệ cho công trình mà mình đang thi công. Hợp đồng thuê bảo vệ công trình CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – …

Mẫu hợp đồng thuê bảo vệ công trình Read More »