Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia đào tạo

Theo Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng thuê chuyên gia đào tạo là một dạng của hợp đồng dịch vụ, trong đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc là cho ý kiến, tham vấn và đào tạo về một công việc hoặc một lĩnh vực cụ thể và bên thuê dịch …

Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia đào tạo Read More »