Mẫu phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng thi công

Mẫu phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng thi công, phát sinh thêm hạng mục không thuộc thỏa thuận ban đầu. Mẫu phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng thi công là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp sau khi các bên ký kết hợp đồng thì cần thay …

Mẫu phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng thi công Read More »