Mẫu văn bản cam kết

Văn bản Cam kết nộp thuế

Cam kết nộp thuế là văn bản do một bên chủ thể có nghĩa vụ nộp thuế tiến hành xác lập nội dung cam kết nộp thuế với bên có thẩm quyền xem xét, xác nhận nhằm làm căn cứ giải quyết tranh chấp nếu có. Dưới đây là mẫu văn bản cam kết nộp …

Văn bản Cam kết nộp thuế Read More »

Văn bản Cam kết nhận tiền

Cam kết nhận tiền là văn bản do một bên chủ thể xác lập đã nhận tiền từ một bên còn lại nhằm làm căn cứ giải quyết trong trường hợp phát sinh tranh chấp. Dưới đây là mẫu văn bản cam kết nhận tiền cụ thể: Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi …

Văn bản Cam kết nhận tiền Read More »

1900.0191