Có bệnh án tâm thần thì có được giảm nhẹ tội hoặc miễn tội không

Câu hỏi của khách hàng: Có bệnh án tâm thần thì có được giảm nhẹ tội hoặc miễn tội không Cho mình hỏi là bạn mình có nhờ mình mua hộ cho nó 1 chiếc xe máy không giấy tờ và trong họ hàng mình có 1 anh chuyên mua bán xe kiểu vậy mình …

Có bệnh án tâm thần thì có được giảm nhẹ tội hoặc miễn tội không Read More »