Mình đội mũ chở người ngồi sau không mũ, bị bắt và lập thành 2 biên bản cho cả 2 người mỗi người một lỗi, đúng hay sai?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Mình đội mũ chở người ngồi sau không mũ, bị bắt và lập thành 2 biên bản cho cả 2 người mỗi người một lỗi, đúng hay sai? Mình có đội mũ nhưng chở người ngồi sau không đội mũ, khi đi ra đến ngã tư gần nhà thì …

Mình đội mũ chở người ngồi sau không mũ, bị bắt và lập thành 2 biên bản cho cả 2 người mỗi người một lỗi, đúng hay sai? Read More »