Mở công ty kinh doanh dịch vụ vận chuyển thuốc thì có cần điều kiện gì?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Mở công ty kinh doanh dịch vụ vận chuyển thuốc thì có cần điều kiện gì? Chỗ tôi có khá nhiều trang trại trồng thuốc bắc. Tôi muốn mở một công ty để chuyên vận chuyển những sản phẩm thuốc của họ lên các cơ sở chế biến, tôi …

Mở công ty kinh doanh dịch vụ vận chuyển thuốc thì có cần điều kiện gì? Read More »