Mối quan hệ giữa HĐND với UBND cùng cấp theo pháp luật hiện hành

UBND do HĐND cùng cấp bầu ra tại kì họp thứ nhất của mỗi khoá HĐND theo hình thức bỏ phiếu kín, là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm và báo cáo trước HĐND cùng …

Mối quan hệ giữa HĐND với UBND cùng cấp theo pháp luật hiện hành Read More »