Một người nước ngoài có thể nhận bao nhiêu con nuôi là người Việt Nam

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Một người nước ngoài có thể nhận bao nhiêu con nuôi là người Việt Nam? Tôi là người việt nam, tôi lấy chồng là người Đức, chúng tôi đã lấy nhau được 3 năm rồi nhưng không có con, vì thế chúng tôi quyết định sẽ nhận con …

Một người nước ngoài có thể nhận bao nhiêu con nuôi là người Việt Nam Read More »