Mức bồi thường cho việc xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Mức bồi thường cho việc xúc phạm người khác trên mạng xã hội. Tôi bị 1 nhóm người liên tục dùng các từ ngữ thô tục để công kích, xúc phạm, họ còn đưa những thông tin sai sự thật về tôi để lôi kéo những người nhẹ dạ khác, hàng ngày tôi bị làm phiền và gây ảnh hưởng tinh thần rất lớn, tôi không biết những người đó là ai nhưng tôi có nghi ngờ vài người là chủ mưu dàn dựng lên chuyện này, tôi có thể kiện và yêu cầu bồi thường được không, mức yêu cầu bồi thường là bao nhiêu thì được, có phải mức bồi thường phải lớn thì cơ quan nhà nước họ mới xử lý?