Mức giá nước kinh doanh của nhà nước

Câu hỏi được gửi từ khách hàng:  Mức giá nước kinh doanh của nhà nước? Tôi là người thuê nhà do chưa có đủ kinh tế để mua nhà riêng, khu tôi ở bị áp giá nước sạch rất cao, có vẻ không đúng với giá nhà nước vì không thể giá nhà nước mà …

Mức giá nước kinh doanh của nhà nước Read More »