Đóng bảo hiểm trong suốt 2 năm thì rút bảo hiểm 1 lần được bao nhiêu?

Câu hỏi của khách hàng: Đóng bảo hiểm trong suốt 2 năm thì rút bảo hiểm 1 lần được bao nhiêu? Em làm từ tháng 5 -2015 đến tháng 5-2017. Lương của em như sau ạ: – Tháng 5-2015 đến tháng 12-2015 là 3317000 đồng – Từ tháng 1-3 năm 2016 là 3745000 đồng – …

Đóng bảo hiểm trong suốt 2 năm thì rút bảo hiểm 1 lần được bao nhiêu? Read More »