Mức tiền phải cấp dưỡng khi con đã hơn 15 tuổi

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Mức tiền phải cấp dưỡng khi con đã hơn 15 tuổi Tôi và vợ ly hôn, con chung của chúng tôi đã hơn 15 tuổi, vậy giờ tôi phải trợ cấp cho cháu như thế nào là hợp lý và phù hợp với quy định pháp luật, cháu …

Mức tiền phải cấp dưỡng khi con đã hơn 15 tuổi Read More »