Có quy định giới hạn các khoản trợ cấp không?

Câu hỏi của khách hàng: Có quy định giới hạn các khoản trợ cấp không? Em chào anh/chị. Trường hợp người sử dụng lao động quy định các khoản trợ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại, nhà ở,… Để giảm mức lương cơ bản. Vậy những khoản này có bị giới hạn định mức …

Có quy định giới hạn các khoản trợ cấp không? Read More »