Muốn kiện để được bồi thường theo % thương tích thì làm thế nào?

Câu hỏi của khách hàng: Muốn kiện để được bồi thường theo % thương tích thì làm thế nào? Mình là người bị hại bị thương tích, mà thương tích % chưa đủ để truy tố cho bên A đi tù vậy có bộ luật nào bồi thường cho thương tích % đó hay không. …

Muốn kiện để được bồi thường theo % thương tích thì làm thế nào? Read More »