Muốn sao lưu hồ sơ và các biên bản thì phải làm đơn như thế nào?

Câu hỏi của khách hàng: Muốn sao lưu hồ sơ và các biên bản thì phải làm đơn như thế nào? Các bạn cho mình hỏi 1 chút về tòa xử án: Hiện tại vụ án của mình xử rồi, tòa án đã cắt giảm hồ sơ vụ án, bao che tội phạm, hiện giờ …

Muốn sao lưu hồ sơ và các biên bản thì phải làm đơn như thế nào? Read More »