Mượn xe rồi mang đi cầm giờ khởi kiện được không

Câu hỏi của khách hàng: Mượn xe rồi mang đi cầm giờ khởi kiện được không Các bạn cho mình hỏi? Về lạm dụng chiếm đoạt tài sản… Dạ chào các luật sư, em có cho đứa phục vụ làm chung mượn xe đi công việc, nhưng nó lấy cầm luôn! Nó có nhắn tin …

Mượn xe rồi mang đi cầm giờ khởi kiện được không Read More »