Hợp đồng cho studio, quay phim, ghi âm, ghi hình – Hợp đồng dựng video

Hợp đồng cho studio, Hợp đồng dịch vụ thuê Studio, Hợp đồng quay phim, ghi âm, ghi hình theo kịch bản dựng sẵn, mv ca nhạc, giới thiệu, quảng cáo, dựng tiểu phẩm, phóng sự hoặc mục tiêu nhất định khác. Nhu cầu của khách hàng liên quan tới các vấn đề ghi âm ghi …

Hợp đồng cho studio, quay phim, ghi âm, ghi hình – Hợp đồng dựng video Read More »