Nghỉ có báo trước nhưng không đủ thời hạn thì bồi thường thế nào

Câu hỏi của khách hàng: Nghỉ có báo trước nhưng không đủ thời hạn thì bồi thường thế nào Em xin nhờ mấy anh chị tư vấn giúp em hợp đồng lao động thời hạn 3 năm, em làm việc được 10 tháng thì xảy ra nhiều bất công & bức xúc nên đã đơn …

Nghỉ có báo trước nhưng không đủ thời hạn thì bồi thường thế nào Read More »