Có Biên lai thu tiền sử dụng đất có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Có Biên lai thu tiền sử dụng đất có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giúp với. Đất phía sau còn tầm 3m5 ngang 12m nhà bên kia muốn chiếm hết phần cắt ngang hậu nhà em. Nhà em có đóng thuế vẫn giữ biên lai. …

Có Biên lai thu tiền sử dụng đất có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Read More »