Để rác trước cửa nhà người khác gây khó chịu cho người đó thì giải quyết thế nào

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Để rác trước cửa nhà người khác gây khó chịu cho người đó thì giải quyết thế nào? Gia đình tôi nằm ở mặt đường phố Nguyễn Lương Bằng thành phố Hà Nội, trước cửa nhà tôi có một cột đèn nên người dân xung quanh không hiểu …

Để rác trước cửa nhà người khác gây khó chịu cho người đó thì giải quyết thế nào Read More »