Nghỉ việc trước thời hạn nhưng không thông báo thì lấy sổ bảo hiểm thế nào?

Câu hỏi của khách hàng: Nghỉ việc trước thời hạn nhưng không thông báo thì lấy sổ bảo hiểm thế nào? Nhờ mọi người trong hội giúp em với ạ. cho mình hỏi là. Giờ mình làm công ty kí hợp đồng 10 năm mà mình mới làm được 3 năm giờ mình muốn bỏ …

Nghỉ việc trước thời hạn nhưng không thông báo thì lấy sổ bảo hiểm thế nào? Read More »