Vợ chồng chưa đăng ký kết hôn thì có thể bắt chồng cấp dưỡng nuôi con được không?

Câu hỏi của khách hàng: Vợ chồng chưa đăng ký kết hôn thì có thể bắt chồng cấp dưỡng nuôi con được không? Cho em hỏi em và chồng kết hôn khi chưa đủ tuổi vị thành niên… đến giờ em đã đủ tuổi nhưng vẫn chưa có giấy kết hôn… nhưng hai vợ chồng …

Vợ chồng chưa đăng ký kết hôn thì có thể bắt chồng cấp dưỡng nuôi con được không? Read More »