Có thể gửi giấy đề không liên quan đến vụ kiện và không lên tòa làm việc không

Câu hỏi của khách hàng: Có thể gửi giấy đề không liên quan đến vụ kiện và không lên tòa làm việc không Em đang có 1 vấn đề mong mọi người tư vấn giúp em ạ. Chuyện là vợ chồng chị gái ly hôn. Mà anh rể gởi giấy yêu cầu tòa án nơi …

Có thể gửi giấy đề không liên quan đến vụ kiện và không lên tòa làm việc không Read More »