Giữ tài sản của bên thuê người để buộc trả tiền công có phạm tội?

Câu hỏi của khách hàng:Giữ tài sản của bên thuê người để buộc trả tiền công có phạm tội?  Tháng trước khi tôi dừng phương tiên giao thông ở lề đường thì trong lúc mở cửa xe, dù đã rất cẩn thận, những vẫn có một xe máy điện cùng 2 em học sinh điều …

Giữ tài sản của bên thuê người để buộc trả tiền công có phạm tội? Read More »