Nghiệm thu bê tông cốt thép

Nghiệm thu bê tông cốt thép là việc mà chủ đầu tư hoặc chủ thể bất kỳ thực hiện nghiệm thu nhằm thẩm định, kiểm tra chất lượng, tiêu chuẩn bê tông cốt thép mà bên thực hiện công việc đã hoàn thành có đáp ứng được như đã yêu cầu, thống nhất ban đầu. …

Nghiệm thu bê tông cốt thép Read More »